Ingrid Sluijs

SIGRA - Ingrid Sluijs
Manager Arbeidsmarkt & Onderwijs
020 512 88 88
Onderwerpen: 

Manager

'Door mijn ruime ervaring bij gezondheidszorginstellingen in zowel staf- als lijnfuncties weet ik heel goed wat organisaties beweegt. Deze expertise zet ik in om samen met het team van arbeidsmarkt vorm te geven aan een efficiënte, breed gedragen samenwerking op het gebied van Arbeidsmarkt in  Amsterdam, Zaanstreek/Waterland en Noord-Holland Noord. Hierbij probeer ik zoveel mogelijk gebruik te maken van de overeenkomsten in de drie regio’s waarbij ik de verschillen niet uit het oog verlies.'

- Ingrid Sluijs