(Licht) Verstandelijke Beperking

Er zijn momenteel veel ontwikkelingen en veranderingen binnen het sociaal domein gaande die grote impact hebben op mensen met een (licht) verstandelijke beperking ((L)VB). In de stad Amsterdam richten veel organisaties zich op deze cliëntengroep.

(L)VB-instellingen hebben zich daarom verenigd in het SIGRA Platform (L)VB, met een jeugd- en een volwassenenkamer, om zo goed mogelijk samen te werken voor deze doelgroep en een duidelijk aanspreekpunt te zijn voor stakeholders. Het platform werkt samen met de gemeente Amsterdam. Ook is Cliëntenbelang Amsterdam aangesloten. 

Expertisenetwerken Jeugd (L)VB en (L)VB 18+