LSP

Het LSP is een speciaal beveiligd netwerk voor ziekenhuizen, huisartsen, huisartsenposten en apothekers om snel en elektronisch medische gegevens te raadplegen. SIGRA beheert het LSP in de regio Amsterdam/Amstelland. Zij ondersteunt hier de apotheken en huisartsen bij alle stappen van het aansluitproces op het LSP.

Lees meer over het LSP regio Amsterdam/Amstelland

De VZVZ is de landelijke organisatie die het LSP beheert en de uitvoering in Amsterdam/Amstelland bij SIGRA heeft belegd. De taken van het regiobeheer worden in samenspraak met VZVZ vastgelegd. SIGRA zet zich in voor:

  • Het regiobeheer en het toetredingsbeleid in Amsterdam, Amstelland beheert het eigen toetredingsbeleid.
  • Gebruiksondersteuning en beheerswerkzaamheden LSP voor zover niet door AIS leveranciers gedaan.
  • Initiëren en vergroten samenwerking op ICT gebied tussen de verschillende groepen zorgaanbieders
  • Brugfunctie tussen regio en landelijk vormgeven (opschaling regionale knelpunten en wensen)
  • Contractpartij in Groot Amsterdam voor VZVZ meerjarenplan 2016-2018 m.b.t. doorontwikkeling LSP

Meer informatie over het LSP? Neem dan contact op met de regiocoördinator Cunera van der Linden, apotheker

Lees meer over de ICT-diensten in zorg & welzijn die wij bieden