Loopbaanimpuls Sterk in je werk

In het project ‘Sterk in je werk, zorg voor jezelf’ wordt ingezet op het arbeidsmarktfit maken en houden van werknemers in de zorg. Het doel is dat zo’n 500 medewerkers werkzaam binnen zorg en welzijn sterker worden in hun werk. Ze worden weerbaarder en wendbaarder op de arbeidsmarkt, waardoor de kans op werkbehoud of nieuw werk, binnen of buiten de sector Zorg en Welzijn, wordt vergroot. 

Het loopbaantraject 'Sterk in je werk, zorg voor jezelf' is er voor iedere medewerker die zichzelf kwetsbaar vindt op de arbeidsmarkt, minimaal 2 jaar niet meer iets aan zijn of haar loopbaan heeft gedaan en wil (blijven) werken in de zorg en welzijn. Kwetsbare medewerkers kunnen bijvoorbeeld medewerkers zijn die op MBO niveau 2 werken. Door de hervormingen in de zorg kunnen zij overtallig raken. Verder kunnen medewerkers die een fysiek beroep uitoefenen en aan fysieke klachten lijden, kwetsbaar worden doordat zij hun werk niet meer kunnen verrichten. Voor deze medewerkers is gratis loopbaanadvies beschikbaar!

Het ministerie van VWS heeft een subsidie beschikbaar gesteld om het project ‘Sterk in je werk, zorg voor jezelf’ mogelijk te maken. FNV Zorg & Welzijn ondersteunt het initiatief. CNV Zorg & Welzijn is verantwoordelijke voor de uitvoering van dit project in samenwerking met RegioPlus. SIGRA coördineert de uitvoering en voortgang in de regio Groot-Amsterdam, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland. 

Uitgangspunten

  • Met een persoonlijke aanpak vergroten we de kennis en mogelijkheden van de doelgroep op de arbeidsmarkt. Door loopbaanoriëntatie werken we aan weerbaarheid, wendbaarheid en preventie en maken we de doelgroep bewust van en wijzen we ze op bestaande mogelijkheden als loopbaancoaching, loopbaantesten, scholingsmogelijkheden, vacaturebanken en scholingsvoucher.
  • Het gaat om een impuls, een tijdelijk en preventief traject; een kans.
  • We gaan uit van de eigen kracht, motivatie en mogelijkheden van de doelgroep.

Medewerkers kunnen zich t/m 31 december 2017aanmelden via www.sterkinjewerk.nl.

Loopbaancoaches

We richten ons op een persoonlijke aanpak en zetten daarom op individueel niveau loopbaancoaches in. De loopbaancoaches die de medewerkers gaan begeleiden, stellen zich hier graag aan u voor.

Dit onderwerp is onderdeel van het programma Arbeidsmarkt & Onderwijs