Goodwillcentra Leger des Heils

Algemeen: 

Leger des Heils Goodwillcentra Amsterdam (GWCA) is onderdeel van de Stichting Leger des Heils Welzijns-en Gezondheidszorg, een praktisch ingestelde en flexibele zorgorganisatie. De GWCA is een professionele organisatie met een laagdrempelig, gevarieerd en samenhangend aanbod van hulp en zorg, waarbij de wensen en behoeften van cliënten het uitgangspunt vormen. Ruim 1100 medewerkers zetten zich dagelijks in voor mensen ‘zonder helper’. Ze zijn actief binnen de opvang van dak- en thuisloze mannen en vrouwen, maatschappelijk werk, gehandicaptenzorg, woonbegeleiding, casemanagement, ouderenzorg, jeugdzorg, naschoolse dagbehandeling, kinderhospice en thuiszorg.

Adres: 
Rode Kruisstraat 24
1025 KN Amsterdam
Telefoon: 
020 6301111
Branche: 
Overig
Werkgebied: 
Amsterdam