Lid worden van SIGRA

Is uw organisatie of netwerk actief op het terrein van de gezondheidszorg en/of welzijn in Amsterdam, Amstelveen en Diemen, Zaanstreek-Waterland of Noord-Holland Noord en heeft u interesse om aan te sluiten bij het SIGRA netwerk?

Neem dan contact op met Saskia Schalkwijk, directeur SIGRA of Marloes Mattheijer, bestuurssecretaris vereniging SIGRA

Wat biedt een lidmaatschap van SIGRA uw organisatie?

Ontmoeting en verbinding
SIGRA is een netwerkorganisatie en biedt ontmoeting en verbinding op gewenste onderwerpen. Dit kan binnen bestaande netwerken zijn, zoals het netwerk voor Doorstroming patiënten, het HRM-netwerk Care & Cure of het netwerk voor Privacy & Informatieveiligheid. Of in nieuwe samenwerkingsvormen, binnen een bepaalde sector of sector overstijgend, met SIGRA-leden, andere spelers uit zorg en welzijn en belangrijke stakeholders uit onderwijs, overheid en zorgverzekeraars.

Ontwikkeling en samenwerking
Op initiatief van SIGRA-leden worden gezamenlijke activiteiten gestart, waarbij SIGRA organisatie- en beleidsondersteuning biedt. Een voorbeeld hiervan is ketensamenwerking waarbij extra aandacht is voor: Medicatieveiligheid, Anti-stollingsketen, LVB 18+ en NAH-CVA.

Gebundelde kennis en expertise
Kennis en expertise is bij SIGRA gebundeld binnen de drie programma's: Arbeidsmarkt & Onderwijs | ICT, Innovatie & E-health | Integrale Zorg & Welzijn 

Speciale voordelen voor leden
Andere voordelen speciaal voor leden zijn bijvoorbeeld korting op de zorgverzekering voor uw medewerkers (en uw werkgeversbijdrage), het goedkoop inhuren van team SIGRA en meer!
Alle voordelen op een rij...

Contributie
De contributie is gekoppeld aan de omzet van de instelling. Lees meer over contributie...