Leden SIGRA

Bij SIGRA zijn 120 zorg- & welzijnsorganisaties aangesloten. Deze organisaties zijn actief in de ziekenhuiszorg, behandelcentra, de verpleging en verzorging, de thuiszorg, de eerstelijnszorg, de geestelijke gezondheidszorg, de gehandicaptenzorg en specifieke zorgverlening, als ambulancezorg, signalering en alarmering. Daarnaast zijn er welzijnsorganisaties lid, dit zijn organisaties die actief zijn in bijvoorbeeld maatschappelijke dienstverlening, de sociaal-culturele sector en jeugdzorg.

Bij 'Ledenoverzicht' vindt u een overzicht van alle SIGRA-leden in alfabetische volgorde. Per organisatie vindt u dan: korte algemene informatie, adresgegevens, website, werkgebied en een overzicht van de onderwerpen en samenwerkingsverbanden waarbij deze organisatie betrokken is. Als u klikt op 'Regiokaart' dan vindt u een kaart met het werkgebied van SIGRA, met hierop aangegeven alle leden van SIGRA, met hun verschillende locaties.