Landelijke arbeidsmarktinformatie

AZW Actueel 1 - 2017
Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (Prismant en CAOP)

Arbeid in Zorg en Welzijn Eindrapport 2016
Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (Prismant en CAOP)

Arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn Actueel
AZW Actueel - december 2016

Werkgeversenquete
Werkgeversenquete 2016 

Toekomstverkenning
Toekomstverkenning arbeidsmarkt zorg en welzijn 2015 - 2019 
Samenvatting van de toekomstverkenning (SIGRA)

Wijkverpleegkundigen
Vraag en aanbod van wijkverpleegkundigen 2015-2019 (Kiwa / CAOP, 2015) 

Verschillen arbeidsmarkt 28 regio's Nederland
Infographic Regioplus