Landelijke activiteiten Duurzame inzetbaarheid

Op landelijk gebied is SIGRA betrokken bij het initiatief Gezond en Zeker. Dit initiatief ondersteunt ergocoaches en veiligheidscoaches, maar ook arbocoördinatoren en P&O medewerkers bij de preventie van fysieke belasting en agressie. RegioPlus is organisator van Gezond & Zeker. SIGRA helpt om het thema op de agenda te houden bij zorg- en welzijnsorganisaties in onze regio.

Gezond & Zeker helpt hierbij met de website www.blijfinzetbaar.nl, een nieuwsbrief en een helpdesk en door het organiseren van bijeenkomsten zoals de jaarlijkse Gezond & Zeker Innovatiedag. Andere overleggen en initiatieven die voortvloeien uit Gezond en Zeker zijn:

 • Landelijk overleg Duurzame inzetbaarheid
  In dit landelijk netwerk participeren de beleidsadviseurs/projectleiders Duurzame Inzetbaarheid van de 14 RegioPlus-regio’s, om regionale kennis te delen, ontwikkelingen te bespreken en gezamenlijke activiteiten op te pakken.
 • Landelijk overleg Gezond & Zeker
  De landelijke projectleiders komen 4 tot 5 keer per jaar bij elkaar (veelal voorafgaand aan het landelijk netwerk DI) om onder andere regionale kennis in de 14 regio's met elkaar te delen en  gezamenlijke activiteiten op te pakken.
 • Stap op één 
  Een gratis online tool voor medewerkers om de eigen regie te pakken. Medewerkers die meedoen ontvangen vijf achtereenvolgende dagen inspirerende opdrachten en filmpjes. Daarmee leren ze niet alleen goed voor anderen, maar ook goed voor zichzelf te zorgen en hoe ze meer plezier uit hun werk kunnen halen. De Stap op 1 vijfdaagse is een initiatief van de 14 regionale werkgeversorganisaties waaronder ZorgZijn Werkt en komt voort uit het project Sterk in je Werk. 
  Quotes deelnemers Stap op één vijfdaagse