Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg in Zaanstreek-Waterland

In Zaanstreek-Waterland dienden vijf VVT-organisaties gezamenlijk drie projectvoorstellen in voor de aanvraag van de transitiemiddelen Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Deze projecten moeten tot versterking van de kwaliteit van zorg leiden binnen de gegeven kaders. 

Ketenzorg Dementie
Zorgen voor de juiste behandeling, hulp en begeleiding om het leven met dementie te verlichten, door coördinatie in het zorgverleningsproces. Deelnemers willen in overleg met stakeholders een eenduidige werkwijze en geformaliseerde afspraken realiseren rondom dementiezorg, waarbij het cliëntproces centraal staat. Het uitgangspunt is hierbij te komen tot inrichting van een onafhankelijk, door partijen gefinancierd, fysiek en digitaal dementieplein en een dragende infrastructuur voor de keten. Meer weten? Neem contact op met programmamanager Corrie de Koning (corrie.dekoning@netwerkdementie-zw.nl

Verbeteren ketenzorg Psychiatrische Ouderen
Psychiatrische ouderen goed kunnen begeleiden in algemene VVT-voorzieningen in de regio Zaanstreek-Waterland, zodat ouderen met psychiatrische problemen, waarbij de zorgvraag de reguliere VVT (PG en Som) zorg overstijgt, zoveel mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen, en toch de juiste passende zorg en ondersteuning krijgen. Meer weten? Neem contact op met programmamanager Natasja Gundelach (natasja@gundelach.nl). 

Leren is werken & Werken is Leren Zaanstreek-Waterland
Investeren in het effectief en innovatief leren en ontwikkelen. Leren moet inspireren en aansluiten op de praktijk. De ideale leeromgeving voor studenten is een omgeving waar zowel medewerkers, als leerwerkplekbegeleiders, als leerlingen een nieuwsgierige houding hebben ten opzichte van het eigen handelen en dat van anderen in de praktijk. Transfer van kennis en praktijk van beide categorieën worden meegenomen en er ontstaat een elkaar versterkend systeem. Meer weten? Neem contact op met programmamanager Nicole Ziesemer (n.ziesemer@zorgcirkel.com).

Lees meer over het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Nicole Ziesemer