Innovatiepilot Behoud en werkplezier zorg- en welzijnsmedewerkers

Het doel van de Innovatiepilot behoud en werkplezier is om via de dialoog tussen medewerkers en direct leidinggevenden naar wegen te zoeken om het werkplezier van zorg- en welzijnsmedewerkers te vergroten. De vraagstelling erachter is dan ook: Kun je door training op de drie elementen van de zelfdeterminatietheorie het werkplezier niet alleen beïnvloeden, maar ook, tijdens het trainingsproces, de voortgang op die drie elementen meten? 

SIGRA heeft deze pilot in samenwerking met BuroKwadraat en Nieuwzorg opgepakt, vanuit de overtuiging dat hiermee de elementen van zelfdeterminatie, de drie psychologische basisbehoeften van ieder mens, in positieve zin ontwikkelen. Samen met testbureau Ixly en de resultaten die direct voortkomen uit de trainingen en coaching van BuroKwadraad, proberen we een valide meetinstrument/effecttool te ontwikkelen. De meetresultaten tijdens het proces en het ontwikkelde meetinstrument zelf, worden wetenschappelijk getoetst door de VU op voldoende validiteit. 

Voor meer informatie over deze pilot kunt u contact opnemen met Max Holtes, Projectleider Behoud en Mobiliteit