HRM-netwerken Care en Ziekenhuizen

SIGRA heeft in Groot Amsterdam twee HRM-netwerken: één voor de Ziekenhuizen en één voor Care. De HRM-netwerken vormen de ontmoetingsplek voor directeuren HRM van de organisaties uit de regio Groot Amsterdam. Gezamenlijk worden op het gebied van Arbeidsmarkt & Onderwijs actuele thema’s en beleidsvraagstukken besproken en gezamenlijke activiteiten geïnitieerd en uitgevoerd. De hoofden van de afdelingen HRM en P&O van de deelnemende organisaties zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de samenwerkingsactiviteiten. Zij worden hierin ondersteund door SIGRA.

Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland

In de regio's Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland werken de afdelingen HRM en P&O ook samen op arbeidsmarktbeleid. Zij vormen een eigen regionale agenda voor Arbeidsmarkt & Onderwijs.

Deze samenwerking is onderdeel van het het programma Arbeidsmarkt & Onderwijs