Gratis e-learning Niet zichtbare beperkingen

SIGRA ontwikkelde de Free Learningmodule Niet zichtbare beperkingen. Hiermee kan iedereen die dat wil, aan de hand van vragen en video’s, basiskennis opdoen over wat ‘Niet zichtbare beperkingen’ zijn en leren hoe je hiermee in je communicatie rekening kunt houden. Denk hierbij aan beperkingen zoals een licht verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel (NAH) of een vorm van autisme.

SIGRA ontwikkelde deze module in opdracht van de Gemeente Amsterdam, omdat mensen met een niet zichtbare beperking nog te weinig worden (h)erkend in de wijk. De module is ontwikkeld in samenwerking met de Expertisenetwerken NAH, Autisme en (L)VB. De module is gebaseerd op workshops, ontwikkeld door de drie Expertisenetwerken, die in 2015 en 2016 door MEE Amstel en Zaan zijn aangeboden aan professionals en vrijwilligers in de wijken. 

De  module is vooral bestemd voor professionals en vrijwilligers die in de wijk werken. Denk daarbij aan vrijwilligers in de buurt, medewerkers van de Sociale Loketten, schuldhulpverleners, buurthuismedewerkers, en thuiszorgmedewerkers. De Free Learningmodule is een eerste kennismaking en vooral bedoeld om mensen bewust van en nieuwsgieriger te maken naar al die bijzondere stadsgenoten die je in je (vrijwilligers-) werk kunt ontmoeten.

De module is te vinden op de website van Free Learning
De module duurt ongeveer 30 minuten en is toegankelijk op een computer, tablet en smartphone.
De module is geaccrediteerd door V&VN. Je krijgt één accreditatiepunt voor de module.

Wilt u na het volgen van de module nog meer leren over omgaan met niet zichtbare beperkingen, kijk dan eens naar het voorlichtingsaanbod van MEE Amstel en Zaan op www.meeaz.nl of bij een van de 5 de expertisenetwerken die SIGRA ondersteunt: www.sigra.nl/expertisenetwerken-amsterdam

Let op: Er is een storing voor Omnihis gebruikers. Dit is gemeld bij Omnihis en ZorgMail.