Goede Dementiezorg

In 2017 is in SIGRA-verband in opdracht van Zilveren Kruis en de Gemeente Amsterdam een traject doorlopen om de adviezen uit het rapport ‘Goede dementiezorg per 2016 – Amsterdam’ te borgen. Dit advies werd eind 2015 door het voormalige Stedelijk Platform Dementiezorg aangeboden aan alle stakeholders in de regio Amsterdam.

Doel van dit advies was om input te leveren voor samenwerking, beleidskeuzes en financiën rondom dementiezorg in Amsterdam. Zodat daarmee een constructieve bijdrage geleverd kan worden aan gesprekken met financiers, zorgorganisaties, cliëntenorganisaties, verschillende dementieketens/wijknetwerken en overige stakeholders.

In februari 2017 was er een bijeenkomst op basis van het Stedelijk Advies Dementie, waarin per bouwsteen uit het advies in groepjes werd besproken welke stappen nog gezet moeten worden om de betreffende bouwsteen uit het advies goed neer te zetten en te borgen. In de kern komt dit neer op de volgende stedelijke uitdagingen:

  1. Inzicht in aanbod, ontsluiten van informatie
  2. Verbeteren van samenwerking in de wijk
  3. Ontwikkelingen en projecten gericht op dementiezorg met elkaar verbinden 

Rol SIGRA

SIGRA pakt een verkennende en verbindende rol bij het 1e en 3e punt. Zo zal verkend worden of aansluiting bij het digitale platform KLIK mogelijk is. KLIK (klik.amsterdam.nl) richt zich op het in kaart brengen van zorgaanbieders en ondersteunende activiteiten in de wijk, waar allerlei verschillende zoekportals onder hangen.

Rol Allianties

Voor het 2e punt – verbeteren van samenwerking in de wijk – ligt een belangrijke rol bij de Wijkzorg Allianties die de volgende taken hebben: toegang, triage, verduurzamen netwerken & deskundigheid. Er zijn enkele ambassadeurs die de punten uit het stedelijke advies bespreekbaar maken in de Allianties.

Stedelijk Platform Dementiezorg

Het Stedelijk Platform Dementiezorg was in 2014 en 2015 actief, met als doel de borging van goede dementiezorg in de stad. Het platform bestond uit een integrale groep inhoudsdeskundigen, die deelnamen op persoonlijke titel.