Gezond Rendement Fonds

SIGRA heeft een mantelovereenkomst met zorgverzekeraar Zilveren Kruis met betrekking tot het Gezond Rendement Fonds (GRF). Dit fonds kan, in overleg met Zilveren Kruis, worden ingezet voor preventieve en/of arbeidsgerelateerde zorg, die niet in de aanvullende producten wordt vergoed. Onder preventieve zorg verstaan wij ook het thema duurzame inzetbaarheid, met projecten die aansluiten op het beleid van SIGRA.

Budget

De hoogte van het GRF wordt jaarlijks vastgesteld op basis van €15, - per premiebetalende verzekerde werknemer, die uit hoofde van een aanvullende ziektekostenverzekering bij Zilveren Kruis verzekerd is in het lopende kalenderjaar. Er is afgesproken dat toegewezen bedragen aan zorg- en welzijnsinstellingen onder de € 1000,- worden gebundeld. Dit bedrag wordt vervolgens ingezet voor een collectief project of collectieve projecten van SIGRA, in afstemming met Zilveren Kruis.

Het budget kan eventueel nog worden aangevuld met het budget van zorg- en welzijnsinstellingen die meer dan € 1000,- hebben toegewezen, maar die niet in staat zijn om een eigen project te starten. 

Aanspreken van het budget door instellingen

Het interventiebudget heeft een beperkte houdbaarheid en dient besteed te worden voor 1 april 2016. Om het budget te kunnen gebruiken is moesten lidinstellingen:

  • voor 1 september 2015 aangeven dat zij gebruik wilden maken van het interventiebudget;
  • en voor 1 oktober 2015 aangeven op welke wijze zij het budget wilden gaan inzetten.

De  beschikbare collectieve GRF-gelden worden ten behoeve van de lidinstellingen van SIGRA ingezet voor projecten met een relatie tot vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. 

In samenspraak met de instellingen zal SIGRA een digitaal vitaliteitshuis binnen het platform Zorg Werkt Zeker opzetten en een ARBO-conferentie voor medewerkers uit de zorginstellingen organiseren op dit thema.

Meer informatie

Voor meer informatie of het aanmelden voor een van de beide projectgroepen, kunt u contact opnemen met projectleider Max Holtes.