Gezond en Zeker

Naast factoren als agressie en werkdruk is fysieke belasting vaak de oorzaak van verzuim en ziekte in de Nederlandse gezondheidszorg en welzijnssector. Dit vraagt om preventiebeleid en aandacht voor fysieke belasting op de werkvloer. In de praktijk blijkt echter dat de aandacht voor preventie van fysieke belasting en voor agressie na verloop van tijd inzakt of zelfs niet doordringt op de werkvloer. Voor continue aandacht op de werkvloer vervult de ergocoach of de veiligheidscoach een belangrijke rol. Die houdt deze thema's op de agenda.

Doel

Het project Gezond en Zeker, voorheen Project Ergocoaches, ondersteunt ergocoaches en veiligheidscoaches, maar ook arbocoördinatoren en P&O medewerkers bij de preventie van fysieke belasting en agressie. SIGRA helpt om het thema op de agenda te houden bij zorg- en welzijnsinstellingen in de regio Amsterdam.

Er worden activiteiten georganiseerd zoals workshops en trainingen. Vertegenwoordigers van zorg- en welzijnsinstellingen beslissen hoe en op welke wijze dit vorm krijgt. Het project wordt ondersteund door landelijke activiteiten met de website www.gezondenzeker.nl als belangrijk informatiekanaal. Hier vindt u informatie, tips, brochures, activiteiten, richtlijnen, etc. Als u zich registreert op deze site ontvangt u onder andere het gratis Gezond en Zeker Magazine, de digitale nieuwsbrief en kunt u met andere zorg- en welzijnsmedewerkers ervaringen uitwisselen in forumdiscussies.