Expertteam NAH

Mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel, familieleden en professionals kunnen vragen voorleggen aan het Expertteam NAH. Dit kunnen vragen zijn over diagnose, behandeling, wonen, begeleiding en andere vormen van hulpverlening.

Het Expertteam NAH bestaat uit professionals die werkzaam zijn bij organisaties gespecialiseerd in Niet Aangeboren Hersenletsel en dus goed op de hoogte zijn van de bijkomende problematiek en de mogelijkheden voor deze mensen in de regio. In het team zitten onder andere een revalidatiearts, neuropsycholoog, verpleegkundige, verpleeghuisarts, maatschappelijk werker, consulent MEE en een zorgbemiddelaar.

Coördinator en aanspreekpunt

De coördinator en aanspreekpunt van het Expertteam NAH is Mark van Duin.
Afhankelijk van de vraag geeft hij algemene informatie of gericht advies door de vraag eerst voor te leggen aan het Expertteam NAH.

Werkgebied

Het werkgebied omvat Amsterdam, Zaanstreek-Waterland en Amstelland-Meerlanden. Ook in andere regio's in Nederland zijn diverse advies- en informatiepunten NAH actief. Deze zijn te vinden op www.hersenletselteams.nl.

Contact

Het aanvragen van advies kan per mail (vul daarvoor het invulformulier in) of telefonisch door middel van een terugbelverzoek.