Expertisenetwerk Jonge Kind

Het Expertisenetwerk Jonge Kind bundelt deskundigheid op het gebied van zorg voor het jonge kind van -9 maanden tot 6 jaar.

Belangrijkste doelen

  • Bevorderen van vroegsignalering door professionals in de wijk, door consultatie en deskundigheidsbevordering;
  • Adequate afstemming tussen de verschillende zorgdomeinen in de zorg voor het jonge kind.

Het netwerk biedt

  • Een Expertiseteam van Experts Jonge Kind, die beschikbaar zijn voor consultatie en advies aan professionals en deskundigheidsbevordering
  • Expertgroepen (in wisselende samenstelling) in geval van zeer complexe problematiek die om een geïntegreerde multidisciplinaire beoordeling vraagt
  • Een werkgroep Deskundigheidsbevordering, gericht op opleidings- en scholingsaanbod t.b.v. versterking van het voorveld, en de werkgroep Virtueel Netwerk, gericht op (digitale) informatievoorziening en verbinding van expertises
  • De Commissie Kindzorg als beleidsplatform rond de zorg voor het jong kind

Actuele thema’s

  • Implementatie van de visie Kind in Context
  • Goede aansluiting van het expertisenetwerk op de OKT’s en Samen DOEN-teams
  • Aansluiting OKT en WLZ- en ZVW-aanbod én doorstroom bij ontwikkelingsproblemen zonder WLZ-indicatie

Achtergrond

In 2014/2015 heeft de SIGRA Commissie Kindzorg het Expertisenetwerk Jonge Kind in het leven geroepen. De commissie spant zich in voor brede en samenhangende zorg voor het in de ontwikkeling bedreigde jonge kind en gezin. Instellingen zijn aangesloten, die voor het jonge kind belangrijke expertisegebieden vertegenwoordigen in Amsterdam. De focus van de instellingen is medisch, paramedisch, psychosociaal, psychotherapeutisch, psychiatrisch of gecombineerd. De Commissie Kindzorg komt vier keer per jaar bijeen. Tijdens bijeenkomsten is er ook ruimte voor themapresentaties.

Het Expertisenetwerk Jonge Kind heeft een eigen website expertisenetwerkjongekind.nl
Bekijk ook de andere netwerken op het gebied van Kind en Jeugd

Andere Expertisenetwerken Amsterdam

In Amsterdam zijn verschillende expertisenetwerken actief, waarin organisaties hun ervaring en expertise rond kwetsbare doelgroepen bundelen. Hiermee streven de netwerken naar samenhang van het zorg- en welzijnsaanbod, zodat cliënten niet tussen wal en schip vallen. Het betreft de netwerken LVB 18+, (L)VB JeugdNiet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en Jonge Kind.
SIGRA coördineert de vijf expertisenetwerken.
Lees meer over de Expertisenetwerken en download de factsheet met een overzicht van de vijf netwerken