Doorstroming patiënten

Doorstroming van patiënten naar (tijdelijke) vervolgzorg is één van de speerpunten van SIGRA, met als streven dat kwetsbare ouderen de juiste (tijdelijke) zorg krijgen, op de juiste plek, op het juiste moment.

Resultaten

 • Stedelijk advies 'Krakende ketens in de zorg voor kwetsbare ouderen'
  Een advies voor verbetering van samenwerking rondom kwetsbare ouderen in Amsterdam met een totaal overzicht van de complexiteit en verbeterpunten voor alle spelers die zijn betrokken bij de zorg voor kwetsbare ouderen. 
 • Beslisboom voor patiënten naar (tijdelijke) vervolgzorg
  Een beslisboom die overzicht creëert in de diversiteit aan regelingen en mogelijkheden, zodat een patiënt de juiste zorg op de juiste plek tegen de juiste financiering krijgt.
 • Vernieuwde regeling Crisiszorg Wlz
  De regeling Crisiszorg Wlz zorgt ervoor dat patiënten in een crisissituatie thuis, binnen 24 uur worden opgenomen in een verpleeghuis. 
 • Aanmeldportaal Tijdelijke Zorg Amsterdam
  Huisartsen kunnen 24/7 via één telefoonnummer patiënten aanmelden voor een tijdelijke opname in een verpleeghuis. Het gaat daarbij om ELV en Wlz-crisiszorg. 

Dit project is onderdeel van het Programma Integrale Zorg & Welzijn