Digitaal Expertisecentrum Antistolling Amsterdam

Het doel van het Digitaal Expertisecentrum Antistolling Amsterdam:

  • Er is 24 x 7 een consultatie- en advieslijn voor de 1ste lijn en bij complexe casuïstiek in de 2e lijn. Beslisboom Antistolling
    Hiervoor is een beslisboom ontwikkeld. 
  • Ziekenhuizen en trombosediensten zijn 24 x 7 bereikbaar voor vragen over eigen patiënten (zie beslisboom)
  • Namens alle betrokken disciplines in de antistollingsketen zijn SIGRA en FBA tijdens kantooruren bereikbaar om casuïstiek en knelpunten in beleid met elkaar te delen.
    Hiervoor kan contact opgenomen worden met SIGRA: Marieke Maier