Digitaal Expertisecentrum Antistolling Amsterdam

Het doel van het Digitaal Expertisecentrum Antistolling Amsterdam:

  • Er is 24 x 7 een consultatie- en advieslijn voor de 1ste lijn en bij complexe casuïstiek in de 2e lijn. Beslisboom Antistolling
    Hiervoor is een beslisboom ontwikkeld. 
  • Ziekenhuizen en trombosediensten zijn 24 x 7 bereikbaar voor vragen over eigen patiënten (zie beslisboom)
  • Namens alle betrokken disciplines in de antistollingsketen zijn SIGRA en FBA tijdens kantooruren bereikbaar om casuïstiek en knelpunten in beleid met elkaar te delen.
    Hiervoor kan contact opgenomen worden met: FBA: Yvonne Groenstege en SIGRA: Marieke Maier