Convenant Veilige Elektronische Gegevensuitwisseling

Zorgvuldige elektronische gegevensuitwisseling, volgens wet- en regelgeving. Dat wordt geborgd met de afspraken die zijn vastgelegd in het Convenant Veilige Elektronische Gegevensuitwisseling, dat in december is vastgesteld door het SIGRA-bestuur. Het convenant is opgesteld door de werkgroep Privacy en Informatieveiligheid. Alle SIGRA-leden hebben het convenant ontvangen om het te ondertekenen en gebruik te maken van de afspraken over veilige elektronische gegevensuitwisseling.

In het convenant zijn afspraken vastgelegd over de gegevensuitwisseling via de ZorgICT-diensten van SIGRA. Deze diensten vormen samen het Regionaal Service Punt (RSP) voor de regio Groot Amsterdam. Deelnemers aan het convenant zijn alle zorgpartijen in Amsterdam, die gebruik maken van SIGRA-Diensten: eerste lijn (huisartsen, apotheken, paramedici), GGD/Gemeente, Jeugdhulp, Maatschappelijke Dienstverlening, Ziekenhuizen, GGZ, VVT.

Doelen van het convenant

  • Borgen van afspraken met elkaar
  • Voldoen aan wet- en regelgeving en de landelijke gedragscode Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (EGiZ)
  • Vervangen 1-op-1 afspraken tussen partijen
  • Deelnemers kunnen erop vertrouwen dat ieder zich houdt aan privacy en informatiebeveiliging
  • Basis voor elkaar aanspreken als dit niet gebeurt
  • Aan cliënt/patiënt garanderen dat gegevens op een veilige manier worden uitgewisseld

Het convenant bevat de hoofdlijnen en de concrete afspraken worden vastgelegd in de bijlagen.

Lees meer over de werkgroepen Privacy en Informatieveiligheid