Buurtteams Amsterdam- informatie voor zorg- en welzijnsaanbieders

Vanaf 1 januari 2021 kunnen Amsterdammers met hun vragen op het gebied van zorg, opvoeding, activering en ondersteuning terecht bij een herkenbaar team in de buurt. Alle zorg- en welzijnsaanbieders (SIGRA-leden en niet-leden) worden geinformeerd over de voortgang. De overgang van professionals naar de Buurtteams wordt zorgvuldig voorbereid. Meer informatie voor professionals vind je hier.    

Nieuws

 

Voorbereiding Buurtteams
Sinds het najaar van 2019 adviseert SIGRA, het samenwerkingsverband van zorg- en welzijnsaanbieders in de regio Amsterdam, de gemeente over de voorbereiding van de Buurtteams. Dit advies kwam vanuit twee groepen:

1. Het co-creatieteam
2. De klankbordgroep

De afgelopen maanden is er met name aandacht besteed aan: 
- Impact coronavirus op de ontwikkeling van de Buurtteams
- Vervolg Verbondsteams
- Transitieplan incl. mijlpalenplanning
- Overgang van cliënten en professionals
- Werkkader
- IV-ondersteuning

 Bijgewerkt op 9 juli 2020

Door de gemeente Amsterdam brengt nieuwsbrieven rondom de WMO uit:

 

Dit project is onderdeel van het Programma Integrale Zorg & Welzijn