Buurtteams Amsterdam

Vanaf 1 januari 2021 kunnen Amsterdammers met hun vragen op het gebied van zorg, opvoeding, activering en ondersteuning terecht bij een herkenbaar team in de buurt. 
Via deze pagina houden we zorg- en welzijnsaanbieders, professionals en andere geinteresseerden op de hoogte van de actuele informatie over de buurtteams.   

Naar informatie voor professionals 

Informatie voor zorg- en welzijnsaanbieders
 
Subsidietender Buurtteams en inhoop aanvullende Wmo 2021
Planning Buurtteams n.a.v. coronacrisis
Besluitvorming Buurtteams
Kritieke pad planning
Projectleider Transitie professionals van start
Drie informatiesessies voor professionals- afgelast i.v.m. ontwikkelingen rondom de coronacrisis
IV-ondersteuning Buurtteams
Tijdelijk geen overleg mogelijk vanaf 1 april a.s. 
Klankbordgroep Buurtteams 
Co-creatie rond Buurtteams Amsterdam
Werkwijze Buurtteams 
Voorbereiding transitie cliënten buurtteams 
SIGRA arbeidsmarktverkenning
 

Ook vindt u op deze pagina de nieuwsbrieven die door de Gemeente Amsterdam rondom de WMO worden uitgebracht:

 

Dit project is onderdeel van het Programma Integrale Zorg & Welzijn