Bureau SIGRA

Stichting bureau SIGRA is het uitvoerend bureau van alle activiteiten, projecten en netwerken rondom vereniging SIGRA. Het bureau levert advies en begeleiding bij de samenwerkingsactiviteiten van SIGRA-leden.

Bureau SIGRA werkt ook voor andere organisaties en samenwerkingsverbanden binnen het sociaal domein, niet gelieerd aan de vereniging SIGRA, maar wel altijd passend bij de missie en visie van SIGRA.

Inhuur team SIGRA

Medewerkers van team SIGRA kunnen (tegen aantrekkelijke tarieven op kostprijsbasis) ingezet worden voor individuele opdrachten van leden. Voorbeelden zijn: beleidsadvies- en ondersteuning, HRM/ P&O, projectmanagement en zwangerschapsverlofvervanging.

Lees meer over
Organisatiestructuur
Team SIGRA
Inhuren team SIGRA 
Werken bij bureau SIGRA