Bestuursambitie langdurige ouderenzorg 2012-2014

In december 2011 hebben de gemeente Amsterdam, zorgaanbieders, Achmea en Cliëntenbelang Amsterdam de ‘Bestuursambitie langdurige ouderenzorg' ondertekend. Het doel van deze gezamenlijke aanpak is het realiseren van een daadwerkelijke verbetering van de ouderenzorg in verpleeg- en verzorgingshuizen. In de bestuursambitie staan concrete acties. Per jaar maken de zorgaanbieders precieze afspraken met hun cliëntenraad over de verbetering van aspecten van de kwaliteit. Ze wisselen hun plannen en de resultaten uit met elkaar en met de gemeente, Achmea en Cliëntenbelang Amsterdam.