Best Practices

Op deze pagina vindt u mooie voorbeelden van samenwerkingsactiviteiten/projecten van leden van SIGRA en andere betrokkenen. Initiatieven die zijn geïnitieerd, ondersteund of hebben een impuls gekregen vanuit SIGRA.

Let op: Langere doorlooptijden ZorgMail door stijging aanvragen, kijk voor meer info op zorgmail.nl