Opleiding Privacy & Informatieveiligheid: Beschikbaarheid van ICT

Datum: 
maandag 08 juni 2020
Tijd: 
13.00 - 17.00 uur
Locatie: 
Amsterdam, n.t.b.
Voor wie: 
Functionarissen Gegevensbescherming van zorg of welzijnsorganisaties, maar ook voor juristen, Privacy officers, Security Officers of Managers Bedrijfsvoering die opzoek zijn naar verdieping.
Omschrijving: 

Beschikbaarheid van ICT

Speciaal voor professionals die al veel kennis hebben over Privacy & Informatieveiligheid en op zoek zijn naar verdieping, hebben SIGRA en ICTRecht vijf verdiepende modules samengesteld. De verdiepende modules zijn los van elkaar te volgen. Elke verdiepende module biedt plaats aan maximaal 15 personen, zodat er ruimte is voor persoonlijke aandacht, interactie en discussie. 

Over de module 'Beschikbaarheid van ICT'
Zorg en welzijnsinstellingen moeten goed opletten bij het gebruik van clouddiensten, omdat zij werken met bijzondere (medische) persoonsgegevens. Een nauw verwant risico is het faillissement van de clouddienstverlener of het beëindigen van de dienst door de leverancier. Je wilt als FG bij een dergelijke situatie natuurlijk niet alle gegevens van de patiënten kwijt zijn. Neem daarnaast bijvoorbeeld het huisartseninformatiesysteem. Voor de huisarts staat de beschikbaarheid van deze clouddienst voorop, omdat hij te allen tijde over het dossier van de patiënt moet kunnen beschikken. Maar wat als hij te laat betaalt en de leverancier zet de dienstverlening meteen op zwart? Verder is het van belang om te regelen hoe de data wordt teruggeven bij het einde van de dienstverlening. Zeker bij zorginstellingen is het noodzakelijk dat de patiëntgegevens worden teruggeleverd, omdat deze gegevens bijvoorbeeld belangrijk zijn voor inzicht in de medische geschiedenis van de patiënt. In deze dagdeeltraining gaan we in op het waarborgen van beschikbaarheid en continuïteit van ICT-systemen in de zorg en de manieren waarop de daarbij behorende afspraken kunnen worden vormgegeven. Tijdens deze dagdeeltraining zal voldoende ruimte zijn voor interactie en praktijkcasussen.

Meer weten over de onderwerpen die worden behandeld in deze module en de trainers? U leest het in de brochure, net als over de andere modules die gegeven worden. Deelname aan een verdiepende module kost EUR 330,- ex btw. Aanmelden of interesse? Mail naar mvdleij@sigra.nl 

Deze masterclass wordt verzorgd in samenwerking met ICTRecht

ICTRecht