Beeldvorming en Beroepsoriëntatie

Werven met beleid

De zorg- en welzijnssector krijgt volgens de voorspellingen binnen enkele jaren te maken met de uitstroom van veel oudere werknemers. Om nu en in de toekomst over voldoende personeel te kunnen beschikken, is vergroten van de instroom noodzakelijk. Werven met beleid dus.

Doel

Het aantrekken van personeel door een eerlijk en positief beeld van de zorg- en welzijnssector te geven en potentiële medewerkers te ondersteunen in hun oriëntatie op en keuze van opleiding en beroep.

Kernactiviteiten

  • Werken aan een transparante arbeidsmarkt, onder andere via de site KomwerkeninZorgenWelzijn.nl 
  • Bereiken van het volledige arbeidspotentieel
  • Ontwikkelen en uitvoeren van regionale en permanente arbeidsmarktcampagne
  • Ontwikkelen en uitvoeren van beleid om potentiële medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt aan te trekken
  • Regionaal samenkomen, verbinden en inspireren

Projecten

Dit thema is onderdeel van het programma Arbeidsmarkt & Onderwijs