Agressie in de Zorg

Zorg en welzijnsinstellingen hebben regelmatig met de politie te maken. Zowel vanuit de hulpverlenende taak van de politie, als uit haar taak strafbare feiten op te lossen. De belangen en verantwoordelijkheden van de politieorganisatie en de zorg- en welzijnsinstellingen lopen niet altijd paral­lel. Beide partijen hebben te maken met een breed scala van wetten, die niet altijd even goed op elkaar aansluiten. Dit kan in de dagelijkse praktijk tot onduidelijkheden en misverstanden leiden. Daarom is afstemming belangrijk. Deze afstemming vindt plaats binnen: