Zorg2025: De (digitale) onderneming Jeugd

Datum: 
donderdag 07 december 2017
Tijd: 
15.30 - 17.00 uur (inloop vanaf 15.00 uur, programma start om 15.30 uur)
Locatie: 
Café restaurant Dauphine; Prins Bernhardplein 175 Amsterdam
Omschrijving: 

Op donderdag 7 december vindt de 24ste Zorg2025 plaats. Ook deze keer zullen we kansen en uitdagingen voor ondernemers, zorg/welzijnsprofessionals en onderzoekers met elkaar delen. Deze keer rond het thema: De (digitale) onderneming Jeugd

De jeugd heeft de toekomst. Door als ondernemer op de jeugdigen te richten kun je langdurig bijdragen aan een betere toekomst. Echter de omgeving waarin onze jeugdigen opgroeien verandert snel! Dit heeft positieve maar ook negatieve kanten. Wat kunnen we met elkaar (digitaal) ondernemen om in te spelen op complexe vraagstukken binnen de jeugdhulp? En hoe zorgen we ervoor dat onze jeugdigen gezond blijven? En wat zijn mogelijkheden om jeugdigen op een speelse manier te bereiken? Waar kunnen ondernemers, zorg/welzijns professionals en onderzoekers elkaar versterken?

Sprekers met een verschillend perspectief geven hier een antwoord op. U bent van harte welkom om met hen in discussie te gaan:

Sprekers

Robert Thijssen en Saskia Schalkwijk (SIGRA) - Intro: kansen en uitdagingen om te ondernemen met en voor onze jeugdigen


Prof. dr. Mai Chin A Paw (VUmc) - Schetst aan de hand van resultaten uit verschillende onderzoeken hoe het met onze jeugdige generatie gesteld is. Zijn ze wel gezond genoeg bezig? Wat kunnen we (digitaal) met elkaar ondernemen om onze jeugd gezond te houden?


Levi van Dam (Kwartiermaker Garage2020) - Garage2020 is de innovatiewerkplaats voor oa zorgprofessionals, design thinkers en tech experts waar oplossingen worden gerealiseerd voor complexe vraagstukken binnen de jeugdhulp. Levi gaat in op de noodzaak tot radicale vernieuwing in de jeugdhulp en waarom publiek private samenwerkingen hier kansen bieden. Met concrete voorbeelden -als het voorspellen van uithuisplaatsingen met data en het realiseren van stressvrije en betaalbare huisvesting - krijgt u zicht op de kansen en mogelijkheden voor samenwerking.


Lotte Vergouwen en Rose-Anne Dotinga (IJsfontein) - IJsfontein ontwerpt en ontwikkelt playful learning vanuit de overtuiging dat mensen van nature nieuwsgierig en intrinsiek gemotiveerd zijn om zichzelf te ontwikkelen. Denk aan een serious game voor mentale gezondheid onder jongeren, of een interactieve speelwand die jonge patiëntjes motiveert om in beweging te blijven. Wat zijn hun ervaringen om jeugdigen te bereiken? En welke uitdagingen en kansen zien zij als ondernemer binnen de (jeugd)zorg


Pitch regionale voorronde Zorginnovatie prijs - 23 januari – Georganiseerd door Kamer van Koophandel, Rabobank, SIGRA en Amsterdam Economic Board.


De inloop is vanaf 15.00 uur en het programma start om 15.30 uur. Tijdens de borrel vanaf 17.00 uur is er voldoende gelegenheid om te netwerken met andere ondernemers en zorgprofessionals of om met de sprekers nader in te gaan op hun presentatie.

Aanmelden?

Zet de datum alvast in uw agenda en meld u aan via: www.kvk.nl/digitaleondernemingjeugd

De bijeenkomst is gratis.

Graag tot donderdagmiddag 7 december!

Namens de Rabobank, Amsterdam Economic Board, SIGRA en Kamer van Koophandel.