Bijeenkomst Zorg2025: Groei van de stad, groei van de zorg

Datum: 
dinsdag 18 juni 2019
Tijd: 
15.30 - 19.00 uur
Locatie: 
Cafe restaurant Dauphine, Prins Bernhardplein 175, 1097 BL Amsterdam
Omschrijving: 

Groei van de stad, groei van de zorg

Tijdens deze Zorg2025-bijeenkomst op dinsdag 18 juni kijken we hoe we kunnen inspelen op de groeiende vraag naar zorg en welzijn door de groei van de stad. Daarbij komen vragen aan bod zoals: hoe houden we de stad en haar inwoners gezond? Hoe handhaven we de menselijke maat en hoe houden we de zorg voor iedereen bereikbaar? Welke innovaties zijn er nodig om de groeiende vraag op te vangen? Wat vergt dit van onze huidige zorg-en-welzijn-infrastructuur? 

  • Clementine Mol – Bouwkundig arts - Royal HaskoningDHV - gaat in op trends en ontwikkelingen in de zorg en de gevolgen hiervan voor de gebouwde zorgomgeving, zorgvastgoed. Zij stipt interessante uitkomsten aan van het Delphi onderzoek 'De transitie naar het zorglandschap van 2030' dat door Royal HaskoningDHV is gefaciliteerd.
  • Femke Blokhuis & Nesrine Bouhab - Gemeente Amsterdam - vertellen over het Amsterdam Life Sciences en Health plan en gaan graag in discussie over hoe een sterke en inclusieve Life Sciences en health community kan bijdragen aan een steeds meer diverse stad. Amsterdam investeert de komende jaren 2,4 miljoen om op de komst van EMA en de Brexit in te spelen, en om de regio het centrum te maken van gezondheid in combinatie met kunstmatige intelligentie (AI). Doel is meer economische activiteit en werkgelegenheid, én verbetering van zorg. 
  • Menno Moerman - stedenbouwkundige - Inbo - licht de positie van gezondheid in de stedenbouw toe aan de hand van een praktijksituatie. Gezondheid speelt een centrale rol in de plannen voor de stad van morgen. De bouwpraktijk is echter weerbarstig; het vraagt een lange adem om vernieuwende zorgconcepten daadwerkelijk te realiseren.

Het programma start om 15:30 uur. Na de inspirerende lezingen kunt u tijdens de borrel napraten en netwerken. We ontmoeten u graag op dinsdag 18 juni in Café Restaurant Dauphine!

Aanmelden

Meld u tijdig aan, het aantal toegangskaarten is beperkt. Na aanmelding gaan wij ervan uit dat u komt of zich anders tijdig afmeldt zodat mensen op de wachtlijst ook een kans krijgen.

De Zorg2025-bijeenkomsten

De Zorg2025-bijeenkomsten zijn netwerkbijeenkomsten voor aanbieders en innovatieve ondernemers in zorg en welzijn. Met deze ontmoetingen willen wij partijen in de healthsector bijeen brengen en zicht bieden op ontwikkelingen, noodzaak en mogelijkheden van innovatie in zorg en welzijn. De bijeenkomsten organiseren wij samen met Rabobank Amsterdam, Amsterdam Economic Board, Kamer van Koophandel en Amsterdam health & technology institute (ahti). Volgende bijeenkomsten staan gepland op 19 september en 19 november 2019.