Stedelijke conferentie Beter oud in Amsterdam

Datum: 
donderdag 08 februari 2018
Tijd: 
14:00 - 18:00 (aansluitend een borrel)
Locatie: 
Van Limmikhof Nieuwe Keizersgracht 1A, 1018 Amsterdam
Voor wie: 
Voor genodigden
Omschrijving: 

Hoe komt integrale samenwerking van de huisarts, verpleging / verzorging, wonen en maatschappelijk werk tot stand? En hoe kun je deze werkwijze duurzaam bekostigen? Om daar antwoord op te geven, is vorig jaar het project Integrale eerstelijns-ouderenzorg in Amsterdam gestart. Dit project wordt ondersteund vanuit Ben Sajet, SIGRA en 1ste Lijn Amsterdam. Tijdens deze bijeenkomst presenteren we graag de resultaten van het project, waaronder een handreiking voor een optimale implementatie.

Onder leiding van oud-verpleegkundige en politica Sabine Uitslag gaan we vervolgens in op de volgende onderwerpen:

  • Rol en positionering verpleegkundige voor deze eerstelijns ouderenzorg (POH en/of wijkverpleegkundige)
  • Financiering van deze zorg
  • Advance care planning/vroegtijdige zorgplanning
  • Samenwerking huisarts en specialist ouderengeneeskunde

Voor meer informatie over deze bijeenkomst kunt u contact opnemen met Marjolein van Harten van SIGRA  

Ben Sajet    1ste Lijn Amsterdam   SIGRA