Netwerkbijeenkomst 'Adviesteam Autisme Amsterdam'

Datum: 
donderdag 28 juni 2018
Tijd: 
14.30 - 17.00 uur (inloop vanaf 14.00 uur)
Locatie: 
MEE AZ, Derkinderenstraat 10-18 te Amsterdam, zaal B/C
Voor wie: 
Leden Expertisenetwerk Autisme Amsterdam en andere betrokkenen
Omschrijving: 

Op 28 juni organiseert het Expertisenetwerk Autisme Amsterdam een bijeenkomst met als thema 'Adviesteam Autisme Amsterdam'.

Het Expertisenetwerk Autisme Amsterdam heeft als doel dat er altijd passende zorg beschikbaar is voor mensen met autisme. Het Adviesteam Autisme Amsterdam draagt hier aan bij. Al jarenlang adviseren zij hulpverleners en cliënten met vragen en signaleren zij knelpunten in zorg, onderwijs en wonen voor mensen met autisme. Naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van het Adviesteam is de werkwijze geëvalueerd. Een mooie conclusie is dat hulpverleners en cliënten het Adviesteam goed weten te vinden en dat zij al veel betrokkenen een passend advies hebben kunnen geven. Maar er is natuurlijk altijd ruimte voor verbetering en daar heeft het Adviesteam hulp bij nodig! Er zijn nog altijd hiaten in het zorgaanbod voor mensen met autisme, waardoor de juiste hulp soms onvoldoende gerealiseerd kan worden. Het Adviesteam Autisme wil graag hulp bij het in kaart brengen van het veranderende zorglandschap, het onderzoeken van hiaten in het zorgaanbod en het meedenken over oplossingen. Tijdens deze middag wordt er onder meer aandacht besteed aan:

  • De functie en werkwijze van het Adviesteam Autisme Amsterdam
  • (complexe) casuïstiek over jeugd en volwassenen
  • Discussie over concrete oplossingen voor hiaten in het zorgaanbod
  • Verwachtingen van professionals van het Adviesteam

Graag nodigen wij u uit om mee te denken over oplossingen voor hiaten in het zorgaanbod om zo de zorg voor de doelgroep te optimaliseren!

U kunt zich uiterlijk 19 juni opgeven via deze link.

Meer informatie over het netwerk vindt u hier.