Themabijeenkomst Commissie Kindzorg

Datum: 
woensdag 24 maart 2021
Tijd: 
10.30 - 12.30 uur
Locatie: 
Online, via Microsoft Teams
Voor wie: 
Voor genodigden: Managers, beleidsmedewerkers, zorgcoördinatoren, teamleiders van betrokken organisaties in de ketenzorg rondom (aanstaande) ouders (leden Commissie Kindzorg, coalitiekerngroep Gezonde & Kansrijke Start, Coalitie Jeugd & Gezin).
Omschrijving: 

Het thema van de bijeenkomst is: Effecten van psychische en LVB problematiek bij (aanstaande) ouders op de ontwikkeling van ouderschap en gehechtheid van het jonge kind: het belang van preventie, vroege signalering, het doorbreken van de intergenerationele overdracht en samenwerking in de keten”

Thema
Deze digitale themabijeenkomst gaat over de effecten van psychische en LVB problematiek bij (aanstaande) ouders op de ontwikkeling van ouderschap en gehechtheid van het jonge kind. We staan zowel stil bij het belang van preventie en vroege signalering, als bij de opbrengsten van een goede ketensamenwerking.

Programma en sprekers

  • Birit Broekman (Psychiater OLVG, UHD Amsterdam UMC) gaat in op psychiatrie tijdens de zwangerschap en wat nodig is voor goede moeder (vader)-kindzorg zowel voor de ouder, de ouder-kindrelatie als in de keten.
  • Merith Cohen de Lara (GZ psycholoog, Psyche en Zwangerschap) gaat in op de effecten van psychische stoornissen bij vrouwen (en hun partners) - tijdens de geboorte en de periode daarna - op de ouder, op de ouder-kindrelatie en wat nodig is qua samenwerking in de keten.
  • Anne Annegarn (senior adviseur Elaa) geeft als voorzitter van de werkgroep Zwangerschap en Psyche een beeld van de knelpunten in de ketensamenwerking rondom (aanstaande) ouders met psychische of LVB problematiek en doet een aanzet tot kansen en oplossingsrichtingen.

Break-out sessies
Aansluitend zullen de deelnemers in kleinere groepjes met elkaar in gesprek gaan over de knelpunten die ervaren worden, maar vooral ook op zoek naar kansen, praktische oplossingsrichtingen en deskundigheidsbevordering. Dit gesprek wordt gefaciliteerd door een gespreksleider.

Resultaten bijeenkomst
Aan het eind van de bijeenkomst hebben we het volgende bereikt:
- Bewustwording en draagvlak is gecreëerd voor dit onderwerp
- Deelnemers hebben meer zicht op de spelers en samenwerking binnen de keten
- Ontmoeting en uitwisseling heeft plaatsgevonden welke bevorderend zijn voor de samenwerking binnen de keten en out of the box denken
- Een aanzet is ontstaan tot opzet van deskundigheidsbevordering bij professionals
- Een aanzet is gemaakt voor kansen en oplossingsrichtingen voor knelpunten rondom samenwerking binnen de keten (gebaseerd op de rapportage van de werkgroep zwangerschap en psyche (onderdeel van Gezonde en Kansrijke Start)

Aanmelden
Je kunt je tot uiterlijk donderdag 11 maart opgeven via het aanmeldformulier.
Wanneer de inschrijving gesloten is, ontvang je via Outlook een uitnodiging met daarin een link.