Bestuurdersbijeenkomst Privacy en Informatieveiligheid

Datum: 
donderdag 19 oktober 2017
Tijd: 
15:30 - 18:00 uur
Locatie: 
Huis van de wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112, Amsterdam
Voor wie: 
Op uitnodiging
Omschrijving: 

SIGRA organiseert op verzoek van verschillende bestuurders een bijeenkomst over privacy en informatieveiligheid, omdat er veel verandert op het gebied van wet- en regelgeving rond privacy en informatieveiligheid waar u uw organisatie op moet inrichten. 

Op 1 juli 2017 is de Wet Cliëntenrechten bij elektronische gegevensuitwisseling in werking getreden en vanaf 25 mei 2018 is de  Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Deze wetten stellen hoge eisen aan organisaties die op grote schaal – bijzondere – persoonsgegevens verwerken, zoals zorg- en welzijnsinstellingen.

Programma 

 • 15:30 uur
  Inloop
 • 15:50 uur
  Welkom en Opening
  door Marit Blom
 • 15.55 uur
  De AVG wat moet ik er mee? Heeft u al een FG?
  door Alexandra Reijerse – GGZ InGeest
 • 16:15 uur 
  Wat kan SIGRA bieden rondom Privacy & Informatieveiligheid?
  -Privacy-bewustwording campagnemateriaal: hoe integer en zorgvuldig gaat uw organisatie om met (persoons)gegevens?
  -Convenant Veilige Elektronische Gegevensuitwisseling
  -FG kwartiermaker-traject
  -FG deeltijd detachering via SIGRA
  door Marit Blom en Vince Blondeel
 • 16:30 uur
  Pauze met een drankje en een kleine snack
 • 16:55
  Brief minister Schippers van 20 juni 2017 en uitvoering en implementeren van het Actieplan (informatie) beveiliging patiëntgegevens
  door Nienke van den Berg van Z-CERT in samenwerking met SIGRA
 • 17:30
  Casuïstiek datalek
  door Gerda van den Brink, AvL-NKI
 • 17:50
  Afronding bijeenkomst en vervolgafspraken

Voor meer informatie over deze bijeenkomst kunt u contact opnemen met Marit Blom van SIGRA

Let op: Langere doorlooptijden ZorgMail door stijging aanvragen, kijk voor meer info op zorgmail.nl