Werkplaats Ben Sajet: Passende hulp jonge mensen met dementie

Datum: 
donderdag 19 oktober 2017
Tijd: 
17:00 uur en duurt tot 19:00 (inclusief catering)
Omschrijving: 

Het Ben Sajet Centrum organiseert in samenwerking met partners zoals HvA, AMC, VU, Cordaan, Amsta, Ons Tweede Thuis etc., elke twee weken op donderdagavond een zogeheten Werkplaats. Deze werkplaats staat het thema 'Passende hulp voor jonge mensen met dementie in Amsterdam' centraal.

Bij mensen met dementie denken we vaak aan oudere mensen van boven de 65 jaar. In Amsterdam leven er echter ook zo’n 500-800 mensen met dementie onder de 65 jaar! Dat zorgt voor uitdagingen in de gehele ketenzorg, juist omdat bij deze jonge doelgroep de vorm van dementie, de uitwerking en de context anders is dan die bij mensen met dementie op een latere leeftijd. Zo worden symptomen van de dementie lange tijd gerelateerd aan overspannenheid of een depressie. Een derde van deze groep kampt met frontotemporale dementie waarbij persoons- en gedragsverandering een grote impact hebben op de sociale context van de jonge persoon. Daarnaast is het zorglandschap in Amsterdam erg complex en is ‘de weg’ vinden een grote uitdaging.

Het Ben Sajet Centrum is dit jaar een onderzoek gestart waarin de ervaring en behoeften van mensen met dementie op jonge leeftijd uit Amsterdam centraal staan. Tijdens deze avondbijeenkomst op donderdag 19 oktober 2017 starten we met een casus uit de praktijk en presenteert Sanne Schweers de resultaten uit haar onderzoek en de vernieuwende zorgpraktijk die zij heeft ontwikkeld om de weg naar het juiste aanbod voor deze doelgroep te verbeteren.

Aanmelden

De werkplaats start om 17:00 uur en duurt tot 19:00 (inclusief catering). Deelname is gratis. Meldt u zich nu alvast aan via sabina@bensajetcentrum.nl (vol = vol!). Vergeet daarbij niet te vermelden waarom u graag aan deze werkplaats deel wilt nemen. We zoeken naar een mooie mix van verschillende mensen (uit onderzoek, praktijk, opleiding) om zoveel mogelijk uit de discussie te halen. Het definitieve programma volgt drie weken voorafgaand aan de bijeenkomst.

Op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte blijven van de Ben Sajet Werkplaatsen, een thema aandragen of meer informatie? Stuur dan ook een mail naar sabina@bensajetcentrum.nl

Let op: Langere doorlooptijden ZorgMail door stijging aanvragen, kijk voor meer info op zorgmail.nl