Zorgpact, een jaar verder

Datum: 
dinsdag 26 september 2017
Tijd: 
16.00-20.00 uur
Locatie: 
De Stoomhal, Pakhuisplein 44 Wormer
Voor wie: 
Genodigden
Omschrijving: 

In juni 2016 hebben wethouders, bestuurders van onderwijsinstellingen en van zorg- en welzijnsorganisaties gezamenlijk het Zorgpact Groot Amsterdam, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord gesloten. Dit pact heeft er toe bijgedragen dat de samenwerking tussen deze drie partijen nauwer is geworden om het gezamenlijk doel - voldoende en goed opgeleide professionals voor nu én in de toekomst - vorm te geven.

Een jaar verder

Er is veel gebeurd in het afgelopen jaar; bestaande koploperinitiatieven zijn voor een groot deel verduurzaamd, nieuwe initiatieven zijn ontwikkeld. Tijdens de bijeenkomst zullen we in gesprek gaan met een afgevaardigde van het ministerie van VWS over de wens tot Permanent Leren. Daarnaast zullen de bestaande en nieuwe koploperinitiatieven binnen het Zorgpact zichzelf presenteren en gaan we in gesprek over hoe we initiatieven kunnen verduurzamen.

Voor meer informatie kunt u tercht bij Irene Hermans.

Let op: Langere doorlooptijden ZorgMail door stijging aanvragen, kijk voor meer info op zorgmail.nl