Afscheidsinterview Edwin van der Meer

18-12-20
Edwin van der Meer

Na zes jaar geeft Edwin van der Meer het stokje als SIGRA-voorzitter over aan Godfried Barnasconi. Daarom blikken we met hem terug op deze zes jaar SIGRA-voorzitterschap. Het interview verloopt telefonisch nu de coronacrisis het niet toe laat om langs te gaan in het BovenIJ ziekenhuis, de dagelijkse werkplek van Edwin. Corona heeft op het afscheid nauwelijks invloed aldus Edwin, hij is daar überhaupt niet zo van. “Ik stop als voorzitter en SIGRA gaat gewoon verder”. Hij wordt niet graag op het podium gehesen, zoals tijdens de SIGRA Algemene Ledenvergadering afgelopen november toch, hetzij digitaal, gebeurde. “Ik vind: resultaten en prestaties die ertoe doen voor burgers, cliënten en patiënten verdienen de aandacht en dat er dan ook mogelijk een bestuurder ergens mee te maken heeft gehad is denkbaar, maar meestal niet… meestal zijn het gewoon de zorg- en welzijnsprofessionals die iets goeds hebben gedaan.” Gelukkig wil hij wel graag in gesprek over zijn periode als SIGRA-voorzitter.

Hoe kijk je terug op de afgelopen zes jaar?
Met een heel goed gevoel. Ik denk dat SIGRA zich in die zes jaar verder ontwikkeld heeft. Van een op zorgdomeinen gerichte organisatie naar een integrale zorg en welzijnsvereniging. Het welzijn is onderdeel geworden en ook de apothekers, huisartsen, paramedici en verloskundigen zijn inmiddels allemaal aangesloten, wie volgt?  Toen ik kwam werd het, vond ik, gedomineerd door de ziekenhuizen en de care. Nu ik wegga is integrale zorg en welzijn de kern en zit Cliëntenbelang namens de burgers (patiënten/cliënten) aan tafel. De programma’s Arbeidsmarkt & Onderwijs en Digitale Zorg zijn dienend aan het hoofdprogramma Integrale Zorg en Welzijn.

Zou je kunnen zeggen dat de drie programma’s meer aansluiting op elkaar hebben gekregen?
Ik denk dat vooral de programma’s Arbeidsmarkt & Onderwijs en Digitale Zorg ondersteunend zijn aan het grote programma Amsterdam Vitaal & Gezond. Je doet het uiteindelijk voor die patiënt, cliënt en burger. Zij willen nog betere zorg-, hulp- of welzijnsverlening met als resultaat een beter ervaren gezondheid en welzijn. En natuurlijk heb je daar goede ICT-ondersteuning én goed opgeleide mensen bij nodig. In die afgelopen zes jaar heb ik mijn best gedaan om duidelijk te maken dat het programma zorg en welzijn het leidende / dominante programma is. En dat de andere daar dienend aan zijn wil niet zeggen dat ze niet belangrijk zijn. De coronacrisis heeft bijvoorbeeld laten zien welke rol goede ICT kan innemen.

Kan je benoemen wat je in die zes jaar het meest geïnspireerd heeft?
Wat ik heel erg leuk vond was dat we echt samen aan datzelfde doel zijn gaan werken. Zowel binnen het bureau van SIGRA, als op de bestuursvergaderingen, als bij de ledenraad en ook bij de individuele lid organisaties. Ik denk dat je zes jaar geleden nog niet hoorde over ‘integrale zorg en welzijn’ en nu heeft iedere organisatie het daarover. En dat is mede het gevolg van dat we daar continu met elkaar over in gesprek waren.

In die zes jaar heb je het SIGRA-bureau zien groeien. In 2014 werkten daar nog zo’n 30 medewerkers, nu zijn dat er zo’n 60.
Het bureau is zeker gegroeid. Ook de werkzaamheden zijn gegroeid, bijvoorbeeld door de integratie van SIGRA met EZDA in 2015. SIGRA is echt een prominente partij geworden in het groot Amsterdamse en inmiddels natuurlijk ook in een heel groot deel van Noord-Holland, Flevoland, richting Haarlem. Je ziet dat we wel een speler van formaat zijn geworden, die actief betrokken wordt door gemeenten en zorgverzekeraars. Dat zijn allemaal zaken die je op het conto van het collectief van inmiddels bijna 130 leden kan schrijven. En dan georganiseerd door een goed bureau en met een bevlogen bestuur dat ervoor gaat.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering ontving je de SIGRA Samenwerkingsaward Oeuvreprijs. Je hebt net al wat hoogtepunten genoemd, is er nog iets specifiek wat je kan noemen als hoogtepunt in het kader van samenwerken?
Wat ik een heel mooi moment vond, was de bestuurlijke conferentie in oktober 2020. Waarin we Amsterdam Vitaal & Gezond hebben gelanceerd, inclusief een nieuwe website. Dat is ruim een jaar geleden begonnen, tijdens de bestuurlijke conferentie van 2019. Toen hebben we gezegd: dit zijn ongeveer de 10 à 30 beloften die we gaan doen aan onze burgers. Dat is inmiddels verder uitgewerkt in coalities, zoals de coalitie Ouderen en de coalitie Groei van de stad, en dat is het overall programma Amsterdam Vitaal & Gezond geworden. Dat is een prachtig fundament waarop je verder kan bouwen aan zorg en welzijn voor de burgers van groot Amsterdam. Dat vond ik echt wel een mijlpaal. Eigenlijk ook het perfecte moment om afscheid te nemen. Prima, dat staat dan. En dat was eigenlijk  best een hele klus die fundering. En nu gaan we echt bouwen met zichtbare resultaten voor burgers, cliënten en patiënten.

Welk advies heb je voor jouw opvolger, Godfried Barnasconi?
Die moet gaan zorgen, met iedereen, dat op het bouwwerk (de bodemplaat) dat er ligt een mooi duurzaam gebouw komt. En dat betekent dus zichtbare resultaten in alle coalities. Dus op de benoemde doelgroepen en thema’s van de pijlers van Amsterdam Vitaal & Gezond. Dat is best nog een hele uitdaging . Want dat betekent dat je die beoogde resultaten eerst moet benoemen, want alleen dan kun je gaan sturen. Dus dat is wat er nu moet gebeuren: echt meetbare doelen stellen, SMART! Niet te veel PowerPoints, niet te veel praten maar DOEN En dat wil die Amsterdammer ook, dat we dat bereiken. Dus we moeten dat goed laten toetsen door en voor onze burgers, cliënten en patiënten.

Dat geef ik Godfried mee: snelheid en resultaten die er toen doen. Zowel voor de burgers (cliënten/patiënten) maar ook voor onze medewerkers. En ik wens hem natuurlijk ook gewoon een hele leuke tijd. Prachtig dat hij uit ons midden is gekozen, dat schept verwachtingen. Daarnaast heeft hij op meerdere vlakken brede ervaring en dat is belangrijk als voorzitter. Want je dient niet je eigen organisatie, in dit geval Cordaan, maar je dient zorg en welzijn van alle inwoners van onze regio’s en al onze professionals.  Dat kan je bijna een missie of roeping noemen. En dat is in vertrouwde handen bij hem.

Hoe maak je zoiets meetbaar? Welke ideeën heb je daarbij?
Ik denk dat Godfried, maar ook de hele club, het woord preventie met hoofdletters, een dikke streep en vetgedrukt moeten opschrijven. Want ik denk dat iedereen er echt wel van overtuigd is dat preventie het beste medicijn is. Voorkomen is beter dan genezen, en dat is niet voor niets een spreekwoord. We moeten veel meer tijd en aandacht besteden aan preventie. En dat past natuurlijk heel mooi in de ambitie die er nu in Amsterdam ligt: Amsterdam Vitaal & Gezond. In 2040 leeft iedereen 10 jaar langer en langer in een goede gezondheid. Goede gezondheid, goed welzijn. Daar zit dus de crux. En ik denk ook dat de financiers, de verzekeraars en de gemeenten, af moeten van korte termijn successen. Het veranderen en verbeteren van zorg en welzijn is niet een honderd meter sprint, het is een heuse marathon. En een marathon duurt best lang en kost veel tijd aan voorbereiding. Dus als je het even vergelijkt met de sprint, wat zal het kosten…7 seconden. Dan ga je denken: een marathon is ongeveer twee uur (voor de profs). Dus hoeveel keer gaan zeven seconden in twee uur? Dat is best veel, dan heb je dus een lange adem nodig. En dat betekent, vertaald naar Amsterdam Vitaal & Gezond, een langdurig commitment met elkaar: aanbieders én financiers In de vorm van meerjaren afspraken over de domeinen heen. En dat lijkt mij een prachtig doel voor het deels nieuwe SIGRA-bestuur onder voorzitterschap van Godfried.

Wat ga jij doen met de tijd die je vanaf nu ‘over’ hebt?
Ik heb ongelooflijk veel tijd en energie in het SIGRA-voorzitterschap gestopt. Nu ga ik me meer bezighouden met Beter Samen in Noord. Daarnaast ben ik inmiddels alweer ruim een jaar lid van het NVZ-bestuur. Ik zit daarnaast ook nog in het SAZ-bestuur, het landelijke samenwerkingsverband van de algemene ziekenhuizen.

Zijn er tot slot nog dingen die je wil zeggen?
Ik ben ongelooflijk blij geweest met alle inzet van het SIGRA-bureau en het bestuur. Dank in het bijzonder aan Clemens (Blaas, oud-bestuurder HVO-Querido en voormalig lid van het SIGRA-bestuur red.) Ik heb Clemens echt ervaren als een maatje zowel in het verenigingsbestuur als in het stichtingsbestuur. Vanuit ons zorg en welzijnshart deelden we de passie voor SIGRA en alles wat daarin samenging en samenhing. Dus ik vond het echt een voorrecht om zes jaar lang ook met hem te mogen samenwerken, om hem te leren kennen. Zes jaar geleden kende ik hem nog helemaal niet, van HVO Querido had ik bij wijze van spreken nog nooit gehoord. Hij was een bestuurder die vanuit intrinsieke motivatie bestuurt. En dat deed hij met zijn eigen organisatie, maar dat deed hij ook zeker in SIGRA. Dus een speciaal woord van dank aan hem.

Maar ook dank aan Saskia. Ik noemde mezelf af en toe de fysio en haar de hotello. Ze heeft de hotelschool gedaan (en ik ben van origine opgeleid fysiotherapeut). En dan zei ik altijd: we zijn best een leuk duo. Ook omdat we allebei zo’n drive hebben. En als je dus een directeur hebt die zo gedreven is, dan wil je daar als voorzitter van een bestuur en als bestuurder natuurlijk ook niet voor onder doen. Dus je zweept elkaar op. Ik heb zeer veel waardering voor haar hoe zij zich met zoveel passie voor SIGRA inzet. Zowel naar de bureaukant, als naar het bestuur, als naar de buitenwereld. Het was ook een voorrecht om met haar samen te werken. Ze verdient een grote pluim!