Afnemend personeelstekort – 1: Regionale werkgelegenheidscijfers Zorg en Welzijn

Recent verschenen er berichten in de media over afnemende personeelstekorten in de zorg. Ook regionaal neemt het aantal werkenden in Zorg en Welzijn voorzichtig weer toe. Bekijk in deze bijdrage hoe de regionale cijfers eruit zien. We schreven tevens een reflectie bij deze cijfers waarin we een lans breken voor een meer kwalitatieve blik. Dit is de eerste blog in een maandelijkse reeks.

De nieuwe cijfers vanuit het onderzoeksprogramma Arbeid in Zorg en Welzijn geven het volgende beeld: 

 1. Er zijn meer mensen aan het werk in de sector
 2. Er was meer instroom dan uitstroom van personeel
 3. Er volgen meer mensen zorg- en welzijnsonderwijs
 4. Er staat een onverminderd hoog aantal vacatures open
 5. Prognoses tekorten zijn naar beneden bijgesteld

1. Er zijn meer mensen aan het werk

 • Landelijk: + 48 duizend medewerkers tussen 2016 en 2018 (cliënt en niet-cliëntgebonden functies), een groei van 3,8 procent. In 2018 werkten er 1,3 miljoen professionals in de sector.
 • SIGRA en VBZ regio: + 3.900 medewerkers in Zorg en Welzijn, een toename van 2,3 procent.
 • De grootste groei had plaatst in de kinderopvang (+ 1.900), gevolgd doorde jeugdzorg (+700). Regionaal liet de VVT geen groei zien, maar werkten er in het eerste kwartaal van 2018 zelfs iets minder mensen dan in 2016.De VVT is ook de sector die sinds een aantal jaren kampt met de hoogste vacaturegraad.
 • De branche Sociaal Werk kromp ten opzichte van 2016.
 • In de regio nam de totale werkgelegenheid in alle sectoren toe met meer dan 55 duizend medewerkers (4,8 procent).
   

2. Er was er meer in- dan uitstroom

Dat de werkgelegenheid toenam, kwam doordat er meer medewerkers in dienst kwamen dan dat er uitdienst gingen. In het derde kwartaal 2018 lag de instroom op 9.960 personen, in 2016 was dat 9.570. De uitstroom was in 2018 in dat kwartaal 7.240, en in 2016 was deze 7.010. De uitstroom is iets toegenomen, maar de instroom nam sterker toe. Ook deze cijfers zeggen niet iets over welke personen (cliëntgebonden of niet, en welke functie) in- dan wel uitstromen. Eerste resultaten uit het uitstroomonderzoek verwachten wij na de zomer.

3. Er volgden meer mensen zorg- en welzijnsonderwijs

In studiejaar 2018 / 2019 stroomden er meer dan 10 duizend eerstejaars in een Zorg- en Welzijnsopleiding in de regio. Zo hoog is de instroom in de laatste 7 jaar niet geweest. Bekijk in onderstaande infographic welke opleidingen met name groeiden. 

 

4. Er staat een onverminderd hoog aantal vacatures open                                           

In de SIGRA en VBZ regio stonden er naar schatting in het voorjaar 2019 2.370 vacatures open. Hiervan stond 53 procent langer open dan 3 maanden. In de Verpleging, verzorging en thuiszorg staat het grootste aantal vacatures open, dit is tevens de grootste branche.  Lees de meest recente vacaturepeiling

5. Prognoses over tekorten zijn naar beneden bijgesteld

De landelijke prognoses zijn naar beneden bijgesteld, zo ook voor de regio. Regionale prognosecijfers komen uit het Model Zorggebruik en Personele inzet (Prismant). Naast de prognoses van vorig jaar zijn er onlangs nieuwe cijfers tot 2022 verschenen. Ook bij deze cijfers raden we aan deze met voorzichtigheid te interpreteren. De nieuwe werkgelegenheidscijfers vallen namelijk hoger uit dan de eerdere aannames in het model, waardoor de tekorten in 2022 lager uitvallen. Ook de stijgende instroom in opleidingen zorgt voor een positieve bijstelling. Maar omdat sommige nieuwe cijfers ontbraken (bijvoorbeeld over uitstroom en verzuim), ontbreken die in de berekening.

De bandbreedte (laag scenario en hoog scenario) voorspelde tekorten voor de regio SIGRA en VBZ luidde vorig jaar: 8.150 tot 15.750 medewerkers tekort in 2021. In de nieuwe berekening voor 2022 komt die uit op 6.000 tot 13.500.

Wilt u hierop reageren of op de hoogte gehouden worden van nieuwe arbeidsmarktinformatie? Neem dan contact op met Lotte Speelman 

Bekijk meer Regionale arbeidsmarktinformatie