Achtergrond Project Medicatieoverdracht

In 2008 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg, in samenwerking met alle grote zorg- en kenniskoepels, een landelijke richtlijn Medicatieoverdracht opgesteld. Deze richtlijn is in de regio Groot Amsterdam vertaald naar 2 convenanten.

Het convenant ‘Veilige geneesmiddelenzorg voor thuiswonenden: samenwerking 1e lijn en thuiszorg’ in 2012
en het convenant ‘Medicatieoverdracht polikliniekbezoek, opname en ontslagbegeleiding’ in 2014.

In 2015 heeft SIGRA een evaluatie van de bestuurlijke afspraken in beide convenanten uitgevoerd. De resultaten van deze evaluatie, en de input van betrokken partijen naar aanleiding van de door SIGRA gepresenteerde resultaten, vormen de basis voor het Projectplan Verbetering Medicatieoverdracht in de Amsterdamse Zorgketen.