Procedure aanvragen gratis tijdelijke parkeervergunning zorgpersoneel Amsterdam

21-03-20

Afgelopen donderdag maakte SIGRA en de Gemeente Amsterdam bekend dat er een tijdelijke gratis parkeervergunning voor zorgpersoneel in Amsterdam komt. Inmiddels zijn de voorwaarden en  aanmeldprocedure gereed.

Wat zijn de voorwaarden?

 1. De regeling is bedoeld voor zorgpersoneel bij ziekenhuizen, apotheken, huisartsen, GGD, VVT en ambulancepersoneel. We gaan ervan uit dat hier ‘naar eer en geweten’ gebruik van wordt gemaakt. We vragen u om dit zelf intern te stroomlijnen en via 1 contactpersoon te laten verlopen.
 2. Het gaat om een tijdelijke vergunning tot tenminste 31 mei 2020.

Hoe kan uw organisatie deze parkeervergunning aanvragen?
De leidinggevende vraagt de gratis vergunning aan voor de medewerkers. Dit kan vanaf vandaag (zaterdag 21 maart 2020) via  deze link. LET OP: medewerkers kunnen dit niet zelf doen!

Waar is deze noodvergunning geldig?
De vergunning is 24 uur per dag geldig in heel Amsterdam, ook in de 10-centzones en in gebieden waar u zonder vergunning een maximaal aantal uur mag parkeren. Alleen in de blauwe zonegebieden is de vergunning niet geldig. Hier kunt u een parkeerschijf gebruiken.

Parkeergarages
U mag met de noodparkeervergunning parkeren in onderstaande garages:

 • Al­bert Cuyp
 • Cen­trum Oost
 • Hei­ne­ken­plein
 • IJDock
 • Mar­ken­ho­ven
 • Oos­ter­dok
 • Oost­poort
 • Oran­je­kwar­tier
 • Piet Hein
 • Pont­stei­ger
 • Prins en Kei­zer
 • Stad­huis/​Mu­ziek­the­a­ter
 • Sta­di­on­plein Zuid
 • Tol­straat
 • Weesper­plein
 • Wil­lem­spoort

Meer informatie over het parkeren in de parkeergarages

Automatisch in- en uitrijden
Een cameraherkenningssysteem leest uw kenteken, zodat u de garage kunt in- en uitrijden. Na 24 uur na toekenning van de parkeervergunning kunt u gebruik maken van de garages.

Kan ik altijd terecht in de parkeergarages?
U kunt in de garage parkeren als er voldoende parkeerplekken vrij zijn. Dit ziet u op de aanduiding bij elke garage die weergeeft of de garage vrij of vol is voor vergunninghouders. Maak geen gebruik van de garages als deze “vol” aangeeft. Doet u dit wel, dan is uw vergunning niet geldig en betaalt u het kortparkeertarief van de garage. Ook voor de Noodparkeervergunning zorg wordt hier geen uitzondering op gemaakt.

U kunt pas bij aankomst bij de garage zien of er plek is. Er is geen tool waarmee u dat vooraf online of mobiel kunt zien.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Knelpunten en casussen van andere sectoren 
Op dit moment is er voor gekozen om de vergunningen te verstrekken aan de domeinen waar we in eerste instantie de grootste problematiek rondom corona verwachten. Dat neemt niet weg dat we verder gaan met het inventariseren van sectoren die ook tegen problemen aanlopen nu reizen met openbaar vervoer lastiger wordt. U kunt de knelpunten en casussen rondom vervoer en parkeerplekken naar het aanspreekpunt voor Gratis Parkeren voor Zorgpersoneel in Amsterdam en andere uitdagingen rondom vervoer mailen naar: Oddy Folgerts ofolgerts@sigra.nl en Nicole Ranzijn nranzijn@sigra.nl.    

Contact
Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met Oddy Folgerts (ofolgerts@sigra.nl) of Nicole Ranzijn (nranzijn@sigra.nl).