Amsterdamse woningen voor zorg- en welzijnsprofessionals

De gemeente Amsterdam heeft het experiment met de voorrangsregeling woningen voor leraren uitgebreid naar zorg- en welzijnsprofessionals. Wie minimaal 20 uur per week directe zorg of ondersteuning levert aan cliënten/patiënten en in Amsterdam werkt, kan mogelijk in aanmerking komen voor de voorrangsregeling woningen.

Wie komt in aanmerking?

  • Medewerkers die werkzaam zijn in jeugdzorg, thuiszorg, zorginstellingen of ziekenhuizen in Amsterdam en;
  • die directe zorg of ondersteuning verlenen aan patiënten en cliënten in het primaire proces (in zogenoemde ‘cliëntgebonden-beroepen’) en;
  • voor wie een van deze situaties geldt (urgentiebepaling):

-Gedwongen worden om de eigen woonruimte te verlaten zonder daaraan zelf schuld te hebben gehad (bijvoorbeeld einde tijdelijk huurcontract).

- Wonend buiten een straal van 20 km van de werklocatie, waarbij verhuizen leidt tot een verkorting van minimaal 5 km van de reisafstand

- Geen zelfstandige woonruimte hebben: inwonend bij ouders of op kamers.

Let wel: Per type woning kunnen extra eisen aan leeftijd, inkomen of anderszins worden gesteld. Lees voor alle voorwaarden het gemeenteblad voorrang huisvesting beroepsgroepen.

Hoe werkt het?

 Wil jij in aanmerking komen voor de voorrangsregeling? Verdiep je eerst goed in de bovengenoemde voorwaarden en neem deze stappen: 

Stap 1
Ga naar www.amsterdam.nl/woningberoepsgroepen om je aan te melden. Hier kun je aangeven naar wat voor soort woning je zoekt. Je aanmelding wordt geregistreerd en verwerkt door OOG. NB: Sta je nog niet ingeschreven in Woningnet, doe dit dan eerst (dit is namelijk een voorwaarde om je aan te melden voor de regeling).

Stap 2
Wanneer er een geschikte woning beschikbaar komt, neemt OOG contact met je op. Als je geïnteresseerd bent in de woning, kun je dit aangegeven door middel van het toegezonden inschrijvingsformulier. Op basis van de ingevulde gegevens word je eventueel uitgenodigd voor een bezichtiging/informatieavond. De meeste woningcorporaties stellen als voorwaarde dat je hierbij -verplicht- aanwezig bent.

Stap 3
Word je uitgenodigd voor een bezichtiging? Dan vraagt OOG je ‘bewijslast’ aan te leveren m.b.t. de urgentiebepaling en je aanstelling.

Met bewijslast urgentiebepaling wordt bijvoorbeeld bedoeld:
• Een bewijs van einde huurcontract - als je gedwongen bent om eerdere woonruimte te verlaten
• Een Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) - in verband met het bepalen van de woon-werk-afstand woon-werk of om te bewijzen dat je geen zelfstandige woonruimte hebt (NB: hier zijn kosten aan verbonden)

Als bewijslast omtrent je aanstelling moet je je werkgeversverklaring kunnen overleggen en een brief ondertekend door de hr-manager, waarin deze aangeeft waarom jij in aanmerking moet komen voor de voorrangsregeling woningen.

Let op
Lever alle formulieren tijdig in. Na het beoordelen van de formulieren van alle kandidaten, wordt bepaald wie de hoogste urgentie heeft. Op basis hiervan wordt de woning toegewezen.

Heb je vragen?

Met vragen over de voorrangsregeling kun je contact opnemen met Nicole Ranzijn, beleidsmedewerker Arbeidsmarkt en Onderwijs, SIGRA of met OOG via amsterdam@woningberoepsgroepen.nl.

Dit onderwerp valt onder Strategisch Arbeidsmarktbeleid, vanuit het programma Arbeidsmarkt & Onderwijs