Voorrangsregeling woningen voor zorg- en welzijnsprofessionals vanaf januari 2020

Naar aanleiding van de pilot met woningen voor zorg- en welzijnsprofessionals, heeft de Gemeente Amsterdam de voorrangsregeling woningen zorg- en welzijnsprofessionals opgenomen in de Huisvestingsverordening 2020. Hierbij zijn enige wijzigingen van toepassing op wie in aanmerking komen en de aanmeldprocedure. Voor uitgebreide toelichting over de voorrangsregeling woningen, kun je vanaf 20 december terecht op deze site van gemeente Amsterdam. 

Hieronder kun je in het kort lezen of je in aanmerking komt en hoe je aanmeldt.

Kom ik in aanmerking?

1.     Je bent werkzaam in de jeugdzorg-, thuiszorg-, zorginstelling of ziekenhuis in Amsterdam en verleent directe zorg of ondersteuning aan patiënten en cliënten, als
           a)    Verpleegkundige;
           b)    Verzorgende (niveau 3);
           c)    Helpende (niveau 2);
           d)    Begeleider (jeugd, welzijn, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg);
           e)    Sociaal maatschappelijk werker, sociaal maatschappelijk dienstverlener;
           f)     Doktersassistent, praktijkassistent, apothekersassistent;
           g)    Praktijkondersteuner.

2.     Voor jou gelden een van de volgende 3 genoemde situaties (urgentiebepaling):
          a)    Door het aflopen van een tijdelijk huurcontract word je gedwongen je woonruimte te
                 verlaten;
          b)    Je beschikt over zelfstandige woonruimte gelegen buiten een straal van twintig kilometer
                 van de locatie waar je permanent werkzaam bent of wordt;
          c)    Je beschikt niet over zelfstandige woonruimte.

Hoe meld ik mij aan?
Vanaf 20 januari kan je via deze link je aanmelden voor de voorrangsregeling woningen. Hier staan alle stappen beschreven die je moet volgen om je aan te melden voor de voorrangsregeling woningen.

 

Dit onderwerp is onderdeel van het programma Arbeidsmarkt & Onderwijs