Voorrangsregeling woningen voor zorg- en welzijnsprofessionals

De Gemeente Amsterdam heeft het experiment met de voorrangsregeling woningen voor leraren uitgebreid naar zorg- en welzijnsprofessionals. Wie minimaal 20 uur per week directe zorg of ondersteuning levert aan cliënten/patiënten en in Amsterdam werkt, kan mogelijk in aanmerking komen voor de voorrangsregeling woningen.

Wie komt in aanmerking?

 • Medewerkers die werkzaam zijn in jeugdzorg, thuiszorg, zorginstellingen of ziekenhuizen in Amsterdam en;
 • die directe zorg of ondersteuning verlenen aan patiënten en cliënten in het primaire proces (in zogenoemde ‘cliëntgebonden-beroepen’) en;
 • voor wie een van deze situaties geldt (urgentiebepaling):
  -Gedwongen om de eigen woonruimte te verlaten zonder daaraan zelf schuld te hebben gehad. 
  (bijvoorbeeld einde tijdelijk huurcontract).
  -Wonend buiten een straal van 20 km van de werklocatie, waarbij verhuizen leidt tot verkorting van minimaal 5 km van de reisafstand.
  -Geen zelfstandige woonruimte hebben: inwonend bij ouders of op kamers.

Let wel: Per type woning kunnen extra eisen aan leeftijd, inkomen of anderszins worden gesteld. Lees voor alle voorwaarden het gemeenteblad voorrang huisvesting beroepsgroepen.

Wil jij in aanmerking komen voor de voorrangsregeling en voldoe je aan bovenstaande voorwaarden? Bekijk welke stappen je dan moet nemen 

Heb je vragen?

Met vragen over de voorrangsregeling kun je contact opnemen met Nicole Ranzijn of met OOG via amsterdam@woningberoepsgroepen.nl.

Dit onderwerp is onderdeel van het programma Arbeidsmarkt & Onderwijs