Uitwisselingsstages

De werkgroep Uitwisselingsstages maakt het mogelijk dat leerling verpleegkundigen BBL (mbo) en duaal (hbo) gedurende hun opleiding een externe stage kunnen lopen. Doel van de externe stage is dat leerlingen hun kennis & vaardigheden verbreden door een stage bij een andere organisatie binnen een ander domein van zorg en welzijn. Dit doen we door het gelijktijdig uitwisselen van leerlingen tussen zorgorganisaties. De externe stages voor leerling verpleegkundigen worden georganiseerd binnen de regio Groot-Amsterdam. In de regio Zaanstreek-Waterland worden externe stages voor leerlingen VIG/MZ opgezet. Er zijn plannen om een dergelijke uitwisseling ook in Noord-Holland Noord mogelijk te maken. Neem voor meer informatie contact op met Irene Hermans